Ανακατασκευή της ιδιωτικής θαλαμηγού “Alexander”

Ανακατασκευή της ιδιωτικής θαλαμηγού “Alexander”

Project details

Χρόνος μελέτης / κατασκευής : 2016

Σε συνεργασία με την εταιρεία VARANGIS έγινε η ανακαίνιση του εσωτερικού της ιστορικής θαλαμηγού Alexander σε γραφειακούς χώρους.
Για το παραπάνω έργο έγινε η αρχιτεκτονική μελέτη και η επίβλεψη εργασιών κατασκευής.

Εργοδότης : SATA