Οι Υπηρεσίες μας

Οι Υπηρεσίες μας

Τι Κάνουμε

Παρέχουμε υπηρεσίες σχεδιασμού, επίβλεψης και επιστασίας κάθε οικοδομικού έργου μεταξύ των οποίων νέες διαρρυθμίσεις, διακοσμήσεις και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου. Ιδιαίτερα στον κλάδο των ανακαινίσεων αναλαμβάνουμε από μικρές ανακαινίσεις μέχρι αποκαταστάσεις μεγαλύτερων έργων και διατηρητέων μνημείων.

Με την επιστασία το έργο κατασκευάζεται από εμάς και ο εργοδότης έρχεται σε επαφή μόνο με το γραφείο μας.

Άλλες μεμονωμένες υπηρεσίες είναι:

 

Άδειες δόμησης, Κατασκευές, Ανακαινίσεις, Aυθαίρετα, Ενεργειακά πιστοποιητικά, Τοπογραφικά, Κτηματολόγιο

Άδεια δόμησης

Η άδεια δόμησης αναφέρεται στην έγκριση που απαιτείται για την κατασκευή ή την επέκταση (συμπεριλαμβανομένης της ανακαίνισης), την κατεδάφιση ή την άδεια για εργασίες μικρής κλίμακας. Δίνεται συνήθως με τη μορφή οικοδομικής άδειας (ή άδειας κατασκευής).

Οι άδειες οικοδομής, για παράδειγμα, υπόκεινται στους νόμους περί οικοδόμησης. Υπάρχει επίσης ένας “έλεγχος προγράμματος” για να ελέγξετε τη συμμόρφωση με τα σχέδια για την περιοχή, εάν υπάρχουν. Για παράδειγμα, δεν μπορεί κανείς να αποκτήσει άδεια για να χτίσει ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης σε μια περιοχή όπου είναι ακατάλληλη, όπως ένα προάστιο υψηλής πυκνότητας. Τα κριτήρια για την άδεια σχεδιασμού αποτελούν μέρος του πολεοδομικού και κατασκευαστικού νόμου και συνήθως διαχειρίζονται οι πολεοδόμοι που απασχολούνται από τις τοπικές κυβερνήσεις.

Η αποτυχία απόκτησης άδειας μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα, κυρώσεις και κατεδάφιση μη εξουσιοδοτημένης κατασκευής, εάν δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τους πολεοδομικούς κανόνες.

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν. 4067/2012)

Σύμφωνα με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν. 4067/2012) , η νέα κατασκευή πρέπει να επιθεωρείται από ελεγκτή δόμησης  κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μετά την ολοκλήρωση για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς κτιριακούς κανονισμούς.

Δεδομένου ότι οι άδειες οικοδομής συνήθως προηγούνται των δαπανών για κατασκευή, απασχόληση, χρηματοδότηση και επίπλωση, χρησιμοποιούνται συχνά ως κύριος δείκτης για τις εξελίξεις σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Κατασκευές

Η κατασκευή καλύπτει τις διαδικασίες που σχετίζονται με την παράδοση κτιρίων, υποδομών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συναφών δραστηριοτήτων έως το τέλος της ζωής τους. Συνήθως ξεκινά με σχεδιασμό, χρηματοδότηση και σχεδιασμό, και συνεχίζεται έως ότου το περιουσιακό στοιχείο κατασκευαστεί και είναι έτοιμο για χρήση. Η κατασκευή καλύπτει επίσης εργασίες επισκευής και συντήρησης, τυχόν εργασίες επέκτασης, επέκτασης και βελτίωσης του περιουσιακού στοιχείου, καθώς και την ενδεχόμενη κατεδάφιση, αποσυναρμολόγηση ή παροπλισμό.

Ορισμένα κατασκευαστικά έργα είναι μικρές εργασίες ανακαίνισης ή επισκευής, όπου ο ιδιοκτήτης μπορεί να ενεργεί ως σχεδιαστής, μισθωτής και εργάτης για ολόκληρο το έργο. Ωστόσο, πιο σύνθετα ή φιλόδοξα έργα συνήθως απαιτούν πρόσθετη πολυεπιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και ανθρώπινο δυναμικό, οπότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να αναθέσει σε μία ή περισσότερες εξειδικευμένες επιχειρήσεις να αναλάβουν λεπτομερή σχεδιασμό, σχεδιασμό, κατασκευή και παράδοση του έργου.

Διαδικασίες κατασκευής:

 • Σχεδίαση
 • Χρηματοδότηση
 • Σχέδιο
 • Κατασκευή στο εργοτάξιο
 • Θέση σε λειτουργία και παράδοση
 • Συντήρηση, επισκευή και βελτίωση

Εσωτερική Διακόσμηση (Interior Design)

Η εσωτερική διακόσμηση (Interior Design) είναι η τέχνη και η επιστήμη της βελτίωσης του εσωτερικού ενός κτιρίου για την επίτευξη ενός εργονομικού και αισθητικά ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το χώρο. Ένας εσωτερικός σχεδιαστής είναι κάποιος που σχεδιάζει, ερευνά, συντονίζει και διαχειρίζεται τέτοια έργα βελτίωσης.

Ο εσωτερικός σχεδιασμός είναι ένα πολύπλευρο επάγγελμα που περιλαμβάνει εννοιολογική ανάπτυξη, χωροταξικό σχεδιασμό, επιθεωρήσεις τοποθεσιών, προγραμματισμό, έρευνα, επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη ενός έργου, διαχείριση κατασκευών και εκτέλεση του σχεδιασμού.

Ειδικότητες:

Ρυθμίσεις αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, σύμφωνα με τη ρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο 2011.

Αυθαίρετα που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση υπάγονται όλα τα αυθαίρετα που δεν βρίσκονται σε χώρους όπως δασικές εκτάσεις, δημόσια κτήματα, αρχαιολογικοί χώροι, ρέματα, παράκτιες ζώνες κ.λ.π.

Ποιό το όφελος από την υπαγωγή στη ρύθμιση;

Αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων για την αυθαίρετη κατασκευή.
Καθίσταται δυνατή η μεταβίβαση του ακινήτου. Πλέον για να γίνει μεταβίβαση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού που βεβαιώνει οτι δεν υπάρχει αυθαιρεσία, με αποτέλεσμα να καθίσταται πρακτικά αδύνατη η μεταβίβαση αυθαίρετης κατασκευής που δεν έχει τακτοποιηθεί.
Ρύθμιση του αυθαιρέτου με κόστος πολύ μικρότερο από το πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Δεν οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη.
Το κόστος της τακτοποίησης συμψηφίζεται με τυχόν ήδη καταβληθέντα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης που έχουν πληρωθεί για το ακίνητο.

Ποιο το πρόβλημα αν δεν γίνει υπαγωγή στη ρύθμιση;

Η μεταβίβαση του ακινήτου καθίσταται πλεον πρακτικά αδύνατη, αφού απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού οτι δεν υπάρχει αυθαιρεσία στο ακίνητο.
Σε περίπτωση που γίνει έλεγχος και εντοπιστεί το αυθαίρετο εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί αυθαιρέτων που προβλέπουν πολύ μεγαλύτερα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης ή και κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής.

 

Αρχιτεκτονικός Φωτορεαλισμός

Ο Αρχιτεκτονικός Φωτορεαλισμός είναι η διαδικασία δημιουργίας ψηφιακών μοντέλων δομών, κτιρίων και χώρων χρησιμοποιώντας πολύπλοκες μεθόδους μοντελοποίησης και ισχυρούς υπολογιστές απόδοσης. Το πεδίο δίνει στους αρχιτεκτονικούς και στους προγραμματιστές ακινήτων μια βαθιά κρυφή μνήμη εργαλείων και τεχνικών για να παίξουν, από περιηγήσεις με δυνατότητα εικονικής πραγματικότητας έως επακριβείς επαληθευμένες προβολές που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη εφαρμογών προγραμματισμού.

Ακολουθούν μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους η οπτικοποίηση μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, την επικοινωνία και τις πωλήσεις σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά για την ανάπτυξη ακινήτων.

 • Επιτρέπει την ομαλότερη συνεργατική εργασία
 • Απλοποιεί τις επικοινωνίες
 • Μειώνει τα δαπανηρά λάθη

Αρχιτεκτονική

Η αρχιτεκτονική είναι τόσο η διαδικασία όσο και το προϊόν του σχεδιασμού και της κατασκευής κτιρίων ή άλλων κατασκευών. Τα αρχιτεκτονικά έργα, με την υλική μορφή των κτιρίων, θεωρούνται συχνά ως πολιτιστικά σύμβολα και ως έργα τέχνης. Οι ιστορικοί πολιτισμοί συχνά ταυτίζονται με τα διατηρούμενα αρχιτεκτονικά τους επιτεύγματα.

Ενώ οι καλλιτέχνες εργάζονται από το πραγματικό στο αφηρημένο, οι αρχιτέκτονες πρέπει να εργάζονται από το αφηρημένο στο πραγματικό. Η αρχιτεκτονική, κάτω από όλους τους περιορισμούς της μηχανικής, ασφάλειας, λειτουργίας, κλίματος και οικονομίας, μας ξυπνά με σχέδια στο χώρο και το φως που επιτυγχάνεται στην περίληψη.

Η αρχιτεκτονική είναι παντού. Κάθε κτίριο όπως σπίτι, σχολείο, γραφείο, νοσοκομείο και σούπερ μάρκετ σχεδιάστηκαν για τον ιδιαίτερο σκοπό τους. Είναι ζωτικής σημασίας αυτά τα κτίρια, και με τη σειρά τους τα περιβάλλοντα που σχηματίζουν και οι γειτονιές και οι πόλεις στις οποίες αποτελούν μέρος, να έχουν σχεδιαστεί για να είναι τα καλύτερα δυνατά κτίρια για το συγκεκριμένο πλαίσιο, τη χρήση τους και τους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν.

Τοπογραφικά

Μια τοπογραφική μελέτη εντοπίζει όλα τα επιφανειακά χαρακτηριστικά ενός ακινήτου (οικοπέδου ή αγροτεμαχίου) και απεικονίζει όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά και τα υψόμετρα. Στην ουσία είναι ένας τρισδιάστατος χάρτης που δείχνει όλα τα φυσικά και τεχνητά χαρακτηριστικά και βελτιώσεις. Συγκεκριμένα, δείχνει την τοποθεσία, το μέγεθος, το ύψος και τυχόν αλλαγές στο υψόμετρο.

Πότε να ζητήσετε τοπογραφική μελέτη

Τοπογραφικές μελέτες απαιτούνται ως μέρος συναλλαγών ακινήτων, σχεδιασμού κτιρίων και κατασκευαστικών έργων, όπως:

 • Νέα κατασκευή
 • Αναδιαμόρφωση έργων σε υπάρχουσες κατασκευές
 • Σχεδιασμός βοηθητικών προγραμμάτων
 • Σχεδιασμός ή βελτιώσεις δρόμων ή γεφυρών
 • Έργα ταξινόμησης ή αποχέτευσης

Απαιτούνται τοπογραφικές μελέτες από πολλούς φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για τον προσδιορισμό των υφιστάμενων συνθηκών και ανυψώσεων ενός ιστότοπου.
Τοπογραφικές έρευνες χρησιμοποιούνται από αρχιτέκτονες και μηχανικούς για τη δημιουργία ακριβών και κατάλληλων σχεδίων με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες.

Χρήση δεδομένων από τοπογραφικές έρευνες

Οι μετρήσεις για τοπογραφικές μελέτες γίνονται με όργανο GPS . Τα αποτελέσματα της τοπογραφικής μελέτης παρουσιάζονται ως γραμμές περιγράμματος σε έναν χάρτη και μπορούν να βελτιωθούν με λογισμικό υπολογιστή για την παροχή διαδραστικών προβολών.

Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τοπογραφικές μελέτες για να καθορίσουν και να σχεδιάσουν χαρακτηριστικά όπως αποχετεύσεις, ταξινόμηση ή άλλα χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας το φυσικό τοπίο ως βάση για τέτοιες βελτιώσεις. Η πρόσληψη μηχανικού για τη διεξαγωγή τοπογραφικής έρευνας πριν από τη συναλλαγή ακινήτων ή την έναρξη σε ένα κατασκευαστικό έργο θα διασφαλίσει ότι τα χαρακτηριστικά της γης θα είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση. Επιπλέον, μια τοπογραφική μελέτη μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για το έδαφος, επιτρέποντας καλύτερο σχεδιασμό για μελλοντική χρήση.

Ενεργειακά πιστοποιητικά

Ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) παρέχει στους πιθανούς αγοραστές και ενοικιαστές μια ένδειξη της ενεργειακής απόδοσης ενός ακινήτου. Το πιστοποιητικό θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το τυπικό ενεργειακό κόστος της ιδιοκτησίας και θα προτείνει τρόπους για τη μείωση της χρήσης ενέργειας για να καταστεί η ιδιοκτησία πιο ενεργειακά αποδοτική.

Από το 2012, τα ΠΕΑ ενημερώθηκαν και απλοποιήθηκαν για την υποστήριξη της Πράσινης Συμφωνίας. Η Πράσινη Συμφωνία παρουσιάστηκε για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες σπιτιού να βελτιώσουν την εξοικονόμηση ενέργειας στην ιδιοκτησία τους. Το ΠΕΑ ισχύει για δώδεκα χρόνια και η έρευνα του καταλύματος διαρκεί συνήθως μεταξύ 45 λεπτών και μιας ώρας.

Τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Κτιρίων 2010 (ΚΕΝΑΚ).

Το ΠΕΑ έγινε 10 ετών, πράγμα που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες σπιτιού που σκέφτονται να πουλήσουν τα σπίτια τους θα πρέπει να ελέγξουν ότι η βαθμολογία ενεργειακής απόδοσης εξακολουθεί να ισχύει, καθώς δεν θα μπορούν να πουλήσουν τα σπίτια τους χωρίς ένα.

Οι νέοι κανονισμοί ΠΕΑ απαιτούν όλες οι επιλέξιμες ιδιότητες να βελτιωθούν στο ελάχιστο επίπεδο. Θα είναι παράνομο να ενοικιάσετε ένα ακίνητο που δεν πληροί το ελάχιστο πρότυπο ενεργειακής απόδοσης (εκτός εάν υπάρχει εξαίρεση) και μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως και 4.000 £ για παραβιάσεις.

Πόσο κοστίζει ένα ΠΕΑ;

Το κόστος ΠΕΑ κυμαίνεται από 70 € + ΦΠΑ . Δεν υπάρχει σταθερό κόστος, επομένως αξίζει να συγκρίνουμε τις τιμές από πολλές εταιρείες. Για να έχετε το καλύτερο κόστος ΠΕΑ, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει την αξιολόγηση απευθείας και όχι μέσω κτηματομεσίτη.

Η τιμή του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης θα εξαρτηθεί επίσης από διάφορους παράγοντες σχετικά με την ιδιοκτησία σας, όπως ο τύπος της ιδιοκτησίας που έχετε και πόσα υπνοδωμάτια διαθέτει. Η τοποθεσία του ακινήτου σας και η περιοχή στην οποία ζείτε μπορεί επίσης να επηρεάσει το κόστος ΠΕΑ.

Χρειάζομαι ΠΕΑ;

Απαιτείται ΠΕΑ για κτίρια που πρόκειται να πωληθούν, να ενοικιαστούν ή να χτιστούν. Το ΠΕΑ πρέπει να τεθεί σε προμήθεια πριν από την κυκλοφορία του ακινήτου και θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για προβολή σε μελλοντικούς αγοραστές ή ενοικιαστές, εάν ζητηθεί. Λάβετε υπόψη ότι αυτά που δόθηκαν πριν από 10 χρόνια θα πρέπει τώρα να ενημερωθούν.

Εάν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ΠΕΑ κατά τον απαιτούμενο χρόνο, θα μπορούσατε να λάβετε πρόστιμο.

 

Για εσάς που θέλετε να κτίσετε:

Πέραν από τον συμβατικό τρόπο δόμησης, που είναι η κατασκευή σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) και τοιχοποιίες από τούβλα, μπορεί κανείς να επιλέξει άλλους τρόπους δόμησης όπως την προκατασκευή και τις σύμμικτες κατασκευές. Ο σημαντικότερος λόγος που οδηγείται κανείς να τους επιλέξει είναι ο χρόνος κατασκευής και το κόστος. Δεν υπάρχει γενικός κανόνας για το ποιος τρόπος δόμησης είναι οικονομικότερος, γιατί εξαρτάται από το μέγεθος και την αρχιτεκτονική διάταξη. Σε γενικές γραμμές, όμως, μπορούμε να πούμε ότι, για τα ισόγεια βιομηχανικά κτήρια και τις αποθήκες, ενδείκνυται η μεταλλική κατασκευή γιατί είναι οικονομικότερη από την συμβατική. Το ίδιο δεν συμβαίνει για κατοικίες διώροφες και πολυώροφες.

Υπάρχουν πολλά είδη προκατασκευής, τα σημαντικότερα είναι:

Μεταλλικές, ξύλινες, οπλισμένου σκυροδέματος, 3δ, κ.ά.

Α. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Για την παραγωγή οποιουδήποτε μικρού ή μεγάλου οικοδομικού έργου από την κατασκευή μιας μικρής πισίνας ή την διαμόρφωση ενός κήπου μέχρι  την κατασκευή μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων απαιτείται πρώτα απ’ όλα η μελέτη και στη συνέχεια η επίβλεψη των εργασιών. Η μελέτη και επίβλεψη είναι εργασίες που γίνονται από τον αρχιτέκτονα μηχανικό μετά από ανάθεση του ιδιοκτήτη.

Μελέτη είναι η παρουσίαση του έργου που πρόκειται να κατασκευασθεί σε σχέδια, μακέτες, προοπτικές απόψεις, τεχνικές εκθέσεις, κ.ά. ώστε πριν κατασκευασθεί να έχει αντιληφθεί και να έχει συμφωνήσει ο ιδιοκτήτης του έργου  γι’ αυτό που πρόκειται να κατασκευάσει. Στη συνέχεια τα σχέδια της μελέτης εγκρίνονται από την πολεοδομία και μαζί με άλλες απαραίτητες εγκρίσεις που ανάλογα με το έργο και την περιοχή απαιτούνται εκδίδεται η οικοδομική άδεια.

Επίβλεψη είναι η παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την μελέτη αλλά και σύμφωνα με τις κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχή.

Το παραπάνω δίπτυχο μελέτη – επίβλεψη που διατυπώθηκε έτσι απλά, στην πραγματικότητα επιτυγχάνεται ύστερα από έντονη προσπάθεια που την αναλαμβάνει ένα αρχιτεκτονικό γραφείο που για κάθε έργο στόχο έχει:
1. Την τήρηση από πλευράς μελετητή όλων των παραμέτρων που έχει θέση ο ιδιοκτήτης του έργου όπως : κατοικία για τριμελή οικογένεια, με πρόβλεψη μελλοντικής επέκτασης, μοντέρνου σχεδιασμού, σχετικά οικονομικής λύσης κλπ.
2. Την τήρηση των πολεοδομικών κανονισμών
3. Την εκπόνηση, συντονισμό και ο έλεγχο των εξειδικευμένων μελετών που απαιτούνται για το έργο όπως : Για την ολοκλήρωση μιας μελέτης π.χ. κατοικίας απαιτείται η εκπόνηση και ο συντονισμός :
α. της αρχιτεκτονικής μελέτης που είναι τα σχέδια που εμφανίζουν την διαρρύθμιση του χώρου αλλά και την μορφή του κτιρίου.
β. της στατικής μελέτης που είναι η μελέτη που υπολογίζει το μέγεθος των υποστυλωμάτων και τεχνικές λεπτομέρειες αυτών και
γ. Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτη που υπολογίζει τις υπόλοιπες μελέτες εγκαταστάσεων όπως της αποχέτευσης της θέρμανσης κ.α.
Αν δεν γίνει ο συντονισμός και ο έλεγχος αυτός τότε μπορεί κάποια ανεπιθύμητη κολώνα, μια σωλήνα αποχέτευσης, ένα κλιματιστικό κλπ. να εμφανισθεί μέσα στο χώρο.
4. Την συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και την έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας για το έργο αυτό.
5. Την εφαρμογή της μελέτης στο οικόπεδο που αρχίζει με την χάραξη που είναι τοπογραφική εργασία
6. Την επίλυση επί τόπου διαφορετικών απρόβλεπτων δυσκολιών, όπως μαλακό έδαφος εκσκαφής και άμεση γειτνίαση με  άλλη οικοδομή.
7. Έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών και της σωστής εφαρμογής των σχεδίων της μελέτης σε όλες τις φάσεις της κατασκευής. Δηλαδή διαρκείς έλεγχος των διαστάσεων του έργου, έλεγχος της κατασκευής των σιδήρων, έλεγχος του τρόπου κατασκευής π.χ. σοβά, πλινθοδομές, μονώσεις στεγανοποιήσεις κουφώματα κλπ.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο έχει την ευθύνη για το σύνολο της μελέτης και επίβλεψης της οικοδομής. Απ’ αυτό ξεκινάνε  οι απαιτήσεις του έργου και δικιά του αρμοδιότητα είναι η τήρηση των απαιτήσεων αυτών.

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Μετά την μελέτη και παράλληλα με την επίβλεψη που είναι δραστηριότητες καθαρά μηχανικού απαιτείται η έναρξη εργασιών και η παρακολούθησή τους από οικονομικής πλευράς. τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής. Οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονται με την επιλογή των συνεργείων κατασκευής, τις συμφωνίες πληρωμής, τον έλεγχο ημερομισθίων, τον έλεγχο ολοκλήρωσης του αντικειμένου, τις επιμετρήσεις και την πληρωμή των συνεργείων σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα τις πληρωμές στο ΙΚΑ κ.ά. Σχετίζονται επίσης με τον έγκαιρο προγραμματισμό των εργασιών ώστε να μη μένει η οικοδομή χωρίς οικοδομικές εργασίες και να τηρείται το χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Όλες οι παραπάνω εργασίες που με μία λέξη λέγονται κατασκευή είναι δραστηριότητες που μπορεί να τις αναλάβει και κάποιος που δεν είναι μηχανικός αλλά πρέπει οπωσδήποτε να έχει εμπειρία σε ανάλογες εργασίες και προπαντός να έχει χρόνο.

Στη περίπτωση που την κατασκευή την αναλάβει ένα αρχιτεκτονικό γραφείο ή άλλο γραφείο κατασκευών υπάρχουν δύο τρόποι συνεργασίες. Η Αυτεπιστασία που είναι η ανάθεση κατασκευής σε πρόσωπο που θα αμείβεται με κάποιο ποσοστό επί του έργου, και η προσφορά κατ’ αποκοπή για το σύνολο του έργου που συνοδεύεται και από την ανάλογη συγγραφή υποχρεώσεων.

Τα πλεονεκτήματα που έχει κανείς αν την κατασκευή την αναλάβει ένα αρχιτεκτονικό γραφείο κατασκευών είναι:
1. Έχεις σαφή εικόνα από την αρχή για το κόστος και το χρόνο κατασκευής.
2. Έχεις την παρουσία του αρχιτέκτονα πολύ συχνή στο έργο ώστε να υποδεικνύει τις καλύτερες οικοδομικές και μορφολογικές λύσεις σε όλες τις λεπτομέρειες του έργου.
3. Δεν έχεις το κίνδυνο να εμπλακείς σε ένα κακό συνεργείο που μπορεί και κακή δουλειά να σου κάνει και να σου κοστίσει πάρα πολύ ακριβά.
4. Έχεις ελεύθερο το χρόνο σου να ασχοληθείς ανεμπόδιστα με την κυρίως εργασία σου.

Ο αρχιτέκτονας είναι ο πλέον καταρτισμένος μηχανικός για τον σχεδιασμό και την επίβλεψη οικοδομικών έργων.