Πολυκατοικία με καταστήματα στη Θήβα

Πολυκατοικία με καταστήματα στη Θήβα

Project details

Χρόνος μελέτης : 2006

Η νέα οικοδομή βρίσκεται στην εντός σχεδίου περιοχη στην είσοδο της πόλης της Θήβας επί του επαρχιακου δρόμου προς την εθνική οδό. Οι ιδιοκτήτες επιθυμούν το ισόγειο να γίνει κατάστημα και στους ορόφους να γίνουν κατοικίες. Τα δεδομένα αυτα καθόρισαν και την ιδιαίτερη μορφή της οικοδομής, που είναι αφ’ ενός η εύκολη αναγνώριση του καταστήματος από τα κινούμενα στον επαρχιακό δρόμο αυτοκίνητα αφετέρου η διάκριση της κατοικίας από τον όγκο του καταστήματος έτσι ώστε να φανεί η χρήση της και η προφυλαξη απο τις οχλούσες δραστηριότητες του καταστήματος.