Κατοικία στην οδό Ανθέων και Υακίνθου στη Χαλκίδα

Κατοικία στην οδό Ανθέων και Υακίνθου στη Χαλκίδα

Project details

Χρόνος μελέτης / κατασκευής : 2004/2006

Σε οικόπεδο 500 τ.μ. εντός σχεδίου επέκτασης της Χαλκίδας πάνω στον παραλιακό δρόμο της έξω παναγίτσας, κατασκευάστηκαν δύο διαμερίσματα συνολικής επιφάνειας 255,00 τ.μ. Η εκμετάλλευση της θέας, η επαφή των κατοικιών με τον κήπο καθώς και η πρόβλεψη μελλοντικής δόμησης είναι τα κύρια δεδομένα της μελέτης.
Στο έργο έγινε η αρχιτεκτονική μελέτη και η επιστασία του.