Ενεργειακά αυτόνομη κατοικία στην περιοχή Βολέρι, Χαλκίδα