Διαμόρφωση εκπαιδευτηρίου Αγγλικής γλώσσας

Διαμόρφωση εκπαιδευτηρίου Αγγλικής γλώσσας

Project details

Χρόνος μελέτης / κατασκευής  : 2004

Σε ένα χώρο 250 τ.μ. επί της οδού Νεοφύτου στη Χαλκίδα, διαμορφώθηκε ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο αγγλικής γλώσσας. Η διαμόρφωση περιλαμβάνει αίθουσες μαθημάτων, γραφεία και ένα χώρο πολλαπλών χρήσεων όπου με τη βοήθεια ενός αναδιπλούμενου τοίχου, το εκπαιδευτήριο μπορεί να μετατραπεί σε open plan για εκδηλώσεις.
Για το παραπάνω έργο έγινε η αρχιτεκτονική μελέτη και η επίβλεψη εργασιών κατασκευής.