Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου στην Πάτρα

Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου στην Πάτρα

Project details

Χρόνος μελέτης / κατασκευής  :  1994/1996

Νεοκλασικό κτήριο κατασκευασμένο το 1880 στην άνω πόλη της Πάτρας έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο σεισμός του 1993 έπληξε το κτήριο ιδιαίτερα στον τελευταίο όροφο και την στέγη. Οι κύριες εργασίες που έγιναν είναι η αντικατάσταση στέγης, και ενίσχυση της φέρουσας λιθοδομής εξωτερικά με οπλισμένα επιχρίσματα τσιμεντοκονίας και περιδέσεις. Οι εργασίες αυτές απαιτούσαν την καθαίρεση και νέα κατασκευή όλου του διάκοσμου εξωτερικά η οποία έγινε με επιμελημένη αποτύπωση του εξωτερικού διάκοσμου ώστε να μην υπάρξει καμία αλλοίωση.

Οι μελέτες εγκρίθηκαν από το ΥΠΠΟ.

Στο παραπάνω έργο έγινε η μελέτη και η κατασκευή.