Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Χαλκίδας”